Kreowanie systemów dachów zielonych przynosi dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, ekonomicznym i obywatelskim, a także środowiskom lokalnym i ogólnoświatowym. Choć wszelkie Systemy dachów zielonych spełniają analogiczne funkcje, to